SAITO TOKEI TEN

Shop name SAITO TOKEI TEN
Address 3-33-6 Chuo, Nakano-ku, Tokyo 164-0011
Phone 03-3381-9990
Facsimile 03-3381-9955
Open shop hours 9:30 - 19:30
Regular holidays Sunday