OKURA SHIN-NAKANO TEN

Shop name OKURA SHIN-NAKANO TEN
Address Monami Bldg., 4-2-2 Chuo, Nakano-ku, Tokyo 164-0011
Phone 03-5342-2347
Facsimile 03-5342-2348
Open shop hours 10:00 - 23:00